วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

I CARE CLINIC ใกล้เสร็จเต็มร้อย
1 ความคิดเห็น :

  1. ขอขอบคุณ ไอแคร์ คลินิก ที่ให้ความไว้วางใจในการออกแบบสาขาแรก ซึ่งอาจจะมีปัญหาติดขัดในรายละเอียดหลายๆเรื่อง เนื่องจากเป็นที่แรกและต้องเร่งทำให้ตามกำหนดเวลาที่บีบรัด

    ตอบลบ